inamdı, səbirdi, təbii ki, bunlar bir uğur üçün önəmli faktorlardandır, onda deyil sözüm, amma ən çox da bu deyimdən yanayam: "tər tökürsənsə, bəhrəsini də görəcəksən". bu qədər bəsit, qardaş. "yox, mən 10 il evimdə divanımda oturum, ancaq təbii ehtiyaclarımı qarşılamaq üçün hərəkət edim yalnız" və s., bu nisyə söhbətdir. hərəkət varsa, bərəkət də var nöqtə
italiano