halo təsiri

coin
şəxsin bir tək xüsusiyyətini nəzərə alaraq, digər yaxşı və ya pis xüsusiyyətlərini gözardı etməkdir.

məsələn: müdirin yanına sekretar qız alımı olunacaqsa, iki nəfərdən birinin mini ətək geyinməsi kifayətdir ki, mini ətəkli olan işə alınsın.