Qarabasma, gözəgörünmə.

Əsasən, qəzadan, bəzi dərmanların əks-təsirindən yaranan, məsələn: lsd, (bbax:lsa) kimi dərmanlar nəticəsində, eyni zamanda dmt, salvinorm kimi dərmanlar buna səbəb ola bilir.

Hallüsinasiya var olmayan bir şey olmadığı halda onu görmə, toxunma, hiss etməkdir. Bu xəstəlik psixozlarda, psixonevroloji problemi olanlarda və şizofreniyaya düçar olan şəxslərdə öz-özünü daha çox büruzə verir. Parkinson xəstələrində bu vəziyyət əvvəlcə başqa cür təzahür edir: ilk vaxtlar onlar hallüsinasiya gördükdə bunun fərqində olsalar da, zaman keçdikcə realla, sürrealı ayırd edə bilmirlər.

Hallüsinasiyalar bir-birindən fərqlidir. Məsələn: alkoqol istifadə etdikdə fərqli təzahür edir, lsd istifadə etdikdə tamam ayrı. Hallüsinasiyanın bir neçə növu var: Optik, akustik, gustatorik;

optik, yəni görünən hallüsinasiya;

Akustik, yəni eşidilən hallüsinasiya;

Gustatorik, yəni dad alma ilə bağlı hallüsinasiya.
Davamını oxuyum...
louis pasteur