günah çıxarmaq

debian
günah almaq ya da günah etmək kimi vicdanın insanı narahat etməsiylə nəticələnən hadisələrdən sonra bir az da olsa vicdanı rahatlatmaq üçün başvurulan hərəkətdir. xristiyanlıqda kilsə papazının bunu etməsi kimi bir inanc mövcuddur.