fernweh

phoenixn
bir alman sözüdür. mənası - uzaq, heç vaxt gedilməmiş, görülməmiş, heç varlığı bilinməyən bir yerə qarşı həsrət çəkmək` dir