nəticəsi olmadıqca insanı yorub əldən ayaqdan salan, bəhrəsini gördükdə isə heç gözünə belə görünməyəndir
phoenixn
Əziyyət: Uğura gedən yolda gördüyün işlərdir ki, bir gün səni zirvəyə qaldırır.
donmazsayaghi
Döyüldükdən sonra ağlıya ağlıya oturub yemək yeməkdir
derekhale
İnsanların çəkməyib,oturduğu yerdən fövqəltəbii bir şey olmasını gözlədikləri şey
İşsizAktyor