əzələ yırtılması

debian
kök insanların sürətlə arıqlamasından, əzələnin dartılmasından sonra sinə, qarın kimi yerlərdə görülən bənövşəyi rəngdə çizgilərdir. öz-özünə heç vaxt sağalmayan, sadəcə zamanla bir yaranın sağalması kimi görünürdə izi qalır.