eyni sözü təkrarladıqdan sonra mənasını itirməsi

niko
səni sevirəm kəliməsində daha çox rast gəlinəndir. əvvəllər hər deyiləndə bir məna qazanırdı. amma indilərdə heç kimin dilindən düşürmədiyi söz halını aldı. hansı sözün mənası varsa da, zamanla itib gedir.