eybəcər bir insanı sevmə səbəbləri

god dammit
bu sualı məni sevmiş qadınlara vermək lazımdır demək istəyirəm. amma həqiqətən məni sevən bir qadın olmadı ki heç. burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, çirkin adamlar həqiqətən sevilmir.