əxlaq

tenqid
sözdə müdrik kimi davranmaqdan yorğun düşməyən iman dolu könlüm, dindən müstəqil var olmayacağı fikrinə qapıldıqları, insanın mühakimə qabiliyyətidir.

din olmasa, əxlaqın olmayacağını düşünüb, ateistin hər cür pislik etməyə meyilli olduğunu hesab edən bir anlayış ortaya çıxır. guya insan öz içini bilmir, qaydalar olmasa hər pisliyi etməyə meyilli deyil ya nə.

amma onu da qeyd edim ki, bir insan üçün əxlaqlı olan bir şey başqası üçün əxlaqsız ola bilər. dediyim kimi hansı dinə mənsub olduğuna və ya dinsiz olduğuna görə dəyişir. nəticədə əxlaq nisbi anlayışdır.
debian
insanın iradəsi tərəfindən verilən cəzası, vicdanı tərəfindən verilən qaydalar bütünü. bir pulqabını oğurlamağı düşünmək, həyata keçməsə belə, əxlaqa görə bir cinəyətdir və cəzasının vicdan əzabı ilə veriləcəyinə inanılır.