evdəki ən gözəl otağa yük yığılması

niko
çoxumuzun uşaqlıqdan gördüyü birşeydir. çox vaxt oğlan uşaqlarının otağına qoyurlar və üstündəki yük heçvaxt istifadə edilməz.