19-cu əsrin sonlarında süni olaraq yaradılan dil.Məqsəd bütün dünya xalqlarının öyrənib danışa biləcəyi bir dilin yaradılması olub ki,esperanto da bu ortaq dil yaratma cəhdi nəticəsində meydana çıxıb.Lakin (bax: ingiliscə)nin ABŞ və Birləşmiş Krallığın dünya hegemoniyası nəticəsində beynəlxalq xarakter qazanmağa başlaması,həmçinin esperantoya marağın azlığı və ümumdünya dili adlandırılmasına baxmayaraq demək olar ki yalnız avropa dillərinə əsaslanması esperantonun dünya dili olmasına mane oldu
Davamını oxuyum...
moxorovicic
Esperanto — 1887-ci ildə polşalı oftalmoloq və linqvist Lüdviq Lazar Zamenhof tərəfindən yaradılmış süni bir dildir.Onun 1905-ci ildə çap etdirdiyi "Fundamento de Esperanto" adlanan kitabında sözügedən dilin qrammatikası və əsas müddəalarına yer verilmişdir.
lal