əsəb edən insan tipləri

abirsiz
çoxbilmiş, iki üzlü, insanları səbəbi nə olursa olsun alçaltmağa çalışan və dünyanı mən yaratdım eqosu ilə yaşayanlar.