qrup yazışmaları

nəfəs alınmadan göndərilən mesajlar yığını.
birinə görə əyləncə, bir digərinə görə isə vaxt itkisidir.
italiano
1 entry daha..