korona virusun öyrətdikləri

-insan sosial bir heyvandır və məhdud bir canlıdır.
-vərdişlərdən əl çəkmək çox çətin məsələdir.
-qeyri-müəyyənlik insanı süründürür.
-sevdiklərin üçün narahat olmaq yorucudur və göt qorxusu çox pis şeydir.
axilles
2 entry daha..