ciao

italyancada həm “salam”, həm də “sağ ol” anlamını verən görüşmə, yaxud sağollaşma ifadəsidir. [ˈtʃao] kimi tələffüz olunur.

p.s. informal, yəni qeyri-rəsmi bir ifadədir. durub da bir dövlət xadiminə bunu deməyiniz yaxşı çıxmaz.
chomolungma