vəssalam

" sözlərimi salam verərək bitirirəm " mənasında ola bildiyi kimi, " hər növ təhlükələrdən qullarını salamata çıxaran, cənnətdəki bəxtiyar qullarına salam edən allah sənə də salam edər inşallah " mənasındadır.
tenqid