icbari

bir sözün qarşısında gördünüzsə və bu sizə aiddirsə deməli məcburi yerinə yetirilməli olduğunuz "əmr"lə qarşı-qarşıyasınız
phoenixn