cavan yaşda dul qalmaq

yanlış evliliyin qarşılığı. ən pisi isə ömür boyu susub dözməkdir.
rip