opiya

bir insanla göz-gözə baxışmağın verdiyi hiss
phoenixn