sevilməmək

düsturu sirr kimi gizlədilən kolanın tərkibi kimidir. yəni bildiyin saf kədərdi.
axilles
2 entry daha..