dövlət çevrilişi

bir ölkədə təzyiq göstərərək, zorbalıq edib və ya demokratik yollardan hər hansı biri vəsitəsiylə hökuməti istefaya məruz buraxaraq ya da rejimi dəyişdirəcək formatda rəhbərliyi taxtdan salmaqdır.
abirsiz