həvəsdən düşmək

birini sevməklə ondan əl çəkmək arasında olan incə xətt.
rip
1 entry daha..