dinlər

Bəzi insanların şəxsi fikirlərinin ümumiləşdirilib adına din qoyulması. bugünün dinləri sabahın mifidir. əslində məni qıcıqlandıran dinlər deyil. həm bunun çoxları tərəfindən qeydsiz şərtsiz qəbil edilməsi həm də dinlərdən istifadədir.
monoo13
7 entry daha..