novella

hekayənin gözlənilməz sonluqla bitən formasına deyilir.
austen