əvəzolunmaz qoxular

Benzin, xlor, neft (ümumiyyətlə bütün aromatik karbohidrogenlər) qoxusu (gözündən ürək çıxan emoji)
austen
10 entry daha..