elina hacıyeva


Elina oyan!
Günəş ayı əvəz edib çoxdan
Səsin əks sədayla cahanda dövrə vurur
Köməyə gəlib dağlar
Elina oyan!

Laylalar beşiyində həyəcanla gözləyir
Kəfənini yırt, bələyinə bürün qalx
Elina oyan!
injivari
4 entry daha..