zorbalıq

şiddət göstərmək yolu ilə başqalarının həyatına təcavüz etmə yolu.
axilles
2 entry daha..