hip-hop

1970-ci illərin sonlarında AfroAmerikalıların öz azadlıqlarını və bərabərliklərini dilə gətirməsi üçün yaradıldı. Əsas 4 Elementdən ibarət olan hip-hop bir yaşayış tərzi olmuşdu. Onun əsas 4 elementi:Dj-lik, Rep, Breakdance və Qrafiti idi.
slnjust3