Tük ürpədən şeylər

Filmlərdə cinsi təcavüz səhnələrində uşaqların bu rolu oynaması. Rol belə olsa, dəhşət vericidi.
austen