enneagram

abirsiz
bambaşqa bir kainat simvolu və kainat haqqında, onun təmsil etdiyini vəd etdiyi riyaziyyat qanunlarına yönəlik bir informasiya qaynağıdır. muasir mədəniyyətin özündən uzaqlaşdırdığı insanı, əsli özünə döndürmək və bu yöndə hər fərdi əsli özünə döndürmək formatında yerüzündəki ümumi ahəngi təmin etməkdir. eyni zamanda, muasir mədəniyyət və mədəniyyətin meydana gətirdiyi dağıntını aradan qaldırıb, vəhy'ə yönəlik dinlərin yarada bilmədiyi yeni insan tipini yaratmağı hədəfləyən bir yoldur.