embarqo

tenqid
bir ölkənin sahillərinə yanaşmış xarici bir ölkəyə aid olan gəmilərə limanı tərk etmə qadağası qoymaq ya da təzyiq göstərmək. nadir hallarda isə malların başqa bir dövlətə ixrac edilməsinin qarşısını almaqdır.