elm və din

söz
ömür boyu bir biri ilə problemlər yaşamış iki anlayışdır. məsələn; bank öz işini elmlə idarə edir, amma içində dövr edən faizin bizə haram olduğunu din deyir.

ən azından islam