dünyanın dağılacağını bilə bilə yaşamaq

tenqid
əsrlər boyu xərclənən bütün çabalar, bütün həsr olunmuşluqlar, bütün ilhamlanmalar, insan dahiliyinin bütün parıltısı, günəş sistemində yox olmağa məhkumdur və ... insanlığın müvəffəqiyyətlərinin bütün abidələri qaçınılmaz olaraq yıxılıb gedən bir kainatın dağıntısı altında qalmaq məcburiyyətindədir. bütün bunlar, müzakirəsiz olmasa belə o qədər də dəqiqdir ki, bunları yadırğayan bir fəlsəfənin ayaqda qalma ümidi yoxdur. ruhun sığınacağı bundan belə, yalnızca bu həqiqətlər çərçivəsində, yalnızca bu amansız ümidsizliyin sarsılmaz təməli üzərində güvənmə ümidi ilə inşa ediləbilir.
daniel
öləcəyini bilə-bilə yaşamaq və ya acacağını bilə-bilə yemək yemək cümlələriylə eyni anlam daşıyan cümlə. sadəcə altında yatan məna daha ağırdı.