iqtisadi böhran

debian
kənardan ümidin kəsildiyi aşikar ikən daxili həllərin təcili olaraq ortaya qoyulmasını tələb edir. seçim nəticələri ilə korrelyasiyası azərbaycan'da təsadüfü olur. vərdişlər iqtisadiyyatda da siyasətdə də basqındır.

nəticə olaraq kapitalist nizamda gücsüzlərin piyada olaraq təqdim edildiyi, güclülərin isə izlədiyi " mat " edici bir həmlə.

günah çıxarmaq

debian
günah almaq ya da günah etmək kimi vicdanın insanı narahat etməsiylə nəticələnən hadisələrdən sonra bir az da olsa vicdanı rahatlatmaq üçün başvurulan hərəkətdir. xristiyanlıqda kilsə papazının bunu etməsi kimi bir inanc mövcuddur.