doqmatik

god dammit
dar düşüncə tərzinə sahib olan və yeniliyə açıq olmayan insana deyilir. hər mövzuya dini müdaxilə edər və yersiz yerə həngamə qoparar. düşüncəsiz və savadsız davrandığı üçün dindarların boynuna minmiş ağır bir yükdür.