dopamin

coin
sevgidən yaranan maddələrdən birisidir. daha artığı kokain ilə eyni təsirə malik olduğundan, elə buna görə də insanın sevdiyinə bağlanma ehtimalı da yüksək olur. mən demirəm elm adamlarının yalançısıyam.