dinə siyasətə bulaşmayıb boş boş yazan yazar

rip
dinə, siyasətə bulaşıb boş-boş yazan yazardan daha çox yazar olan yazardır. lazımı qədər məlumat sahibi olmadan fikir sahibi olmamalı olduğunu, ordan burdan eşitdiyi məlumatla mübahisə aparılmayacağını bilən düşüncəli kral yazardır. hörmət göstərilməlidir.