dəyər

mixaylo
İnsanın həyatında vacib bir mövqeyə sahib şəxslərə qarşı bəslənən hislər toplusu
Və bu zaman keçdikcə qarşıdakından asılı olaraq artıb-azala bilər. və ya .. tamamilə yox ola.
"Dəyər verdim dəyərmiydi ? "
monoo13
Artıq dəyər verilən dəyərsizləşir. Vicdana, insanlığa, namusa , qeyrətə və ya birinə artıq dəyər verin o dəyərsiz olacaq.