davam edir 37

sisifos
(bax:xəlil rza ulutürk)-ün şeiridir. çox sevdiyim hissəsindən bir parça:

Davam edir otuz yeddi
Daha kəsgin, daha ciddi.
Diqqət! Diqqət!
Qapamasın gözlerini haray-heşir, çığır-bağır.
Qəzətləri lal eləmək xalqı lal etməkdən ağır.
Ruhun hələ ölməmişsə hayqır-bağır.