data mining

abirsiz
data base'də(verilənlər bazası) tutulan tonlarca məlumat arasından, daha əvvəldən bilinməyən bəzi məlumatların kəşfedilməsini təmin edir. datanın məlumata dönüşüb bu məlumatların müəssisə qərarlarında istifadə edilməsinə imkan verir.