oyandıqdan sonra bədəni yorğun hiss etməyə səbəb olan şeydir. daha pisi isə baş ağrısıdır.
rip