covid 19 un bitəcəyi tarix

axilles
mümkün olduğu qədər tez bitsə də siktir olub çıxsa həyatımızdan. bütün işlərimizi, nizamımızı alt üst etdi lənətə gəlmiş çin işi epidemiyası. bu ay sonuna qədər bitməsi gözlənilir.