(bax: Koronavirus)
louis pasteur
koronavirus: "odda yanmaz, suda batmaz" misalı həyatımıza daxil olan təzə tanıdğımız amma ən yaxınımız olandır.
donmazsayaghi
insanları inananlar və inanmayanlar olaraq 2 yerə ayıran, virusdan daha az qala çox dini inanca çevriləcək olan anlayış
excalibur