başlarındaki bərk qığırdaq quruluş, torpağı bir metrə qədər qazmalarına kömək edir. uzun dişləri insanı yaralaya həmçinin ov itlərini öldürə bilir.
abirsiz