Əməvilər və abbasilər dövründə yaşamış bir siyasətçi və xalq qəhrəmanı olan əbu müslim xorasani əməvilərin süqutundan sonra demişdir: onlar səhvlərini gördükləri dostlarını özlərindən uzağ tutdular, özlərinə bağlamağ və qazanmağ üçün isə düşmənlərini yaxın tutdular. Yaxınlaşdırılan düşmən dost olmadı amma uzağlaşdırılan dost düşmən oldu...
slnjust3