chief executive officer deyə bir başlıq tapılmadı.