yenə cəmiyyətin yanlış düşüncələrindən yaranan problemlərindən biridir. öz ağıl səviyyəsində olan bir ovuc insanı biraraya toplayıb, cahilin biri 2+2=5 edir desə ona istisnasız inanan insan məntiq gözləmədən deyəcək ki bu düz deyir. cahil cəmiyyətin savadlı cəmiyyətdən çox olması o adamı mərifət sahibi edir.
rip
(bax: əvvəllər cahil ilə savadlı arasında fərq var idi)
abirsiz