Kasıblıqla düz mütənasib olan zad. Əslində, kasıblığa nifrət edildiyi üçün yaranan nifrətdir.
louis pasteur