bizim metro

kimse
“düşənlər tələssin,minənlər düşənləri gözləsin" deyilməsinə rəğmən düşənin minənlərə qarışması mümkün olan nəqliyyat vasitəsi